प्रमाणपत्रे


अन्न उत्पादन परवाना


अन्न उत्पादन परवाना


जिलिन खाण परवाना


आयएसओ 4001


आयएसओ 9001


आयएसओ 22000


जिलिन युआन टोंग खनिज कंपनी, लिमिटेड प्रमाणपत्र


जिलिन युआन टोंग खनिज कंपनी, लिमिटेड प्रमाणपत्र


कोशेर